تکنیک هایی برای رفتار با کودکان

0 163

اگر نمی توانید جلوی یک رفتار بد را بگیرید پس با آرامش و خونسردی با آن رودررو شوید. سعی کنید از یک لحن صدای آرام و بی تشویش و کلماتی که مثبت یا حداقل خنثی هستند استفاده کنید و به یاد داشته باشید که بیان خواسته هایتان در قالب پیشنهاد (چرا دستهایت را از الآن نمی شوری تا موقع شام راحت باشی ) خیلی بیشتر و بهتر به شما پاسخ می دهد تا اینکه بخواهید به او دستور بدهید (همین الآن برو دستهایت را بشور) و اگر انتقاد از رفتار او داشته باشد (دست ها و صورتت واقعاً کثیف هستند!) همکاری آنان با شما کاملا از بین می رود.

همچنین بهتر است جملات و یا عبارات خود با واژه «تو» را به عبارات و پیام هایی با واژه «من» تبدیل کنید. به جای گفتن:

تو آنقدر خسیسی که حتی حاضر نیستی اسباب بازی هایت را به دوست صمیمی ات بدهی» بگویید «من دوست دارم ببینم بچه ها اسباب بازی هایشان را با هم قسمت می کنند.

استفاده از افعال مثبت به جای افعال منفی اثر گذاری بسیار بهتری برای کودکان دارد به طور مثال اگر به یک کودک سه ساله بگویید که نباید دوچرخه اش را سر راه بازی بچه های دیگر بگذارد با شما بحث خواهد کرد.

اما روش بهتر این است:

اگر دوچرخه ات را از سر راه برداری، بچه ها روی آن نمی افتند و دوچرخه ات خراب نمی شود.

مهمترین مرحله این است که شما مطمئن شوید که کودکتان از کلمات و جملات شما جوری برداشت نکند که احساس کند او را دوست ندارید به عنوان مثال به جای گفتن «من این رفتار تو را نمی توانم تحمل کنم.» بگویید «دوست ندارم که تو در فروشگاه همه قفسه ها را به هم بریزی».

این جواب به کودک نشان خواهد داد که شما از کدام رفتار او (برداشتن جنس از قفسه ها و به هم ریختن آنها) راضی نیستید و خود او را دوست دارید. برای کودکان احساس محبوب بودن حس امنیت را به آنها میدهد و احساس امنیت از مهم ترین نیاز های کودکان است .

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.