Browsing Category

کودک و نوجوان

مطالبی آموختی در مورد کودک و نوجوان من و شما که شاید امروز و یا در روزی دیگر برای شا کارایی داشته باشد.

تکنیک هایی برای رفتار با کودکان

اگر نمی توانید جلوی یک رفتار بد را بگیرید پس با آرامش و خونسردی با آن رودررو شوید. سعی کنید از یک لحن صدای آرام و بی تشویش و کلماتی که مثبت یا حداقل خنثی هستند استفاده کنید و به یاد داشته باشید که بیان خواسته هایتان در قالب پیشنهاد (چرا…
ادامه مطلب ...

کودکان و میزان استفاده مجاز از لوازم دیجیتال

آکادمی اطفال آمریکا (2016)، به والدین نوزادان و نوپایان توصیه می نماید، بازی های طبیعی، خلاقانه و فارغ از تکنولوژی را برای کودکان خود در اولویت قرار دهند. این آکادمی با توجه به تأثیرات منفی و مضرات احتمالی دستگاه های دیجیتالی بر تحول…
ادامه مطلب ...

کنجکاوی جنسی کودکان و چگونگی برخورد والدین

کودکان از طریق بازی اکتشافی در مورد جهان تحقیق می کنند. این کنجکاوی در مورد روابط جنسی و اعضای بدن نیز وجود دارد. اگر شما هم درگیر کنجکاوی جنسی کودکان قرار گرفته اید، این مقاله را بخوانید تا بدانید چگونه باید رفتار کنید. 
ادامه مطلب ...

آموزش پیشگیری از آزار جنسی کودکان به زبان ساده و کودکانه

پدر و مادرها می‌توانند بدون بکار بردن لفظ آزار جنسی پنج نکته اساسی برای پیشگیری از آزار جنسی را به کودکان خود (پنج تا ۱۱ سال) آموزش بدهند. برای چنین آموزشی پدر و مادرها نیاز ندارند که وارد گفتگوهای دشوار شوند یا فکر کنند چطور می‌توانند چنین…
ادامه مطلب ...