Browsing Category

سن یا زمان مناسب ازدواج

سن ازدواج شامل معیارهای متعددی چون سن هیجانی، وضعیت بیولوژیک و شرایط عاطفی، عقلانی و اقتصادی می‌شود و برآیند این موارد نشان دهنده این است که فردی برای ازدواج آمادگی دارد یا خیر.

ازدواج یک موضوع سه لایه‌ای شامل

  • فرد
  • خانواده
  • اجتماع

است و هر زمان که یکی از این سه لایه نتواند به درستی عمل کند، نشان از این دارد که فرد برای ازدواج آمادگی ندارد.

همانگونه که گفته شد، برای موفقیت در ازدواج، رعایت سن مناسب ازدواج بسیار مهم است. متخصصان سن مناسب ازدواج را برای دختران ۱۸ تا ۲۴ سال و برای پسران ۲۴ تا ۲۸ سال توصیه می کنند. معمولا اختلاف سن ۲ تا ۶ سال بین دختر و پسر برای ازدواج توصیه می شود.

سن را شاید باید سن عقلی، هیجانی، سن بیولوژِکی و حتی سن عاطفی و سن اقتصادی در نظر گرفت.