آیا این کار درست است که رابطه خود را با کسی که از درون می دانی برایت مناسب نیست ادامه دهی؟

این وضعیت شاید برای شما خیلی خوب و دلخواه باشد اما برای او افتضاح است.

0 ۷۸۸

می خواهم در اینجا با شما رک و پوست کنده صحبت کنم . شما می گویید با زنی زندگی می کنید که دیوانه وار دوستتان دارد ، اما شما نمی خواهید با او ازدواج کنید و در این باره چیزی نیز به او نگفته اید . به او امیدواری می دهید که با شما بماند در حالی که در نهان می دانید که قصد ماندن ندارید و این رابطه دلخواه شما نیست و بعد هم می گویید که همه چیز خوب و عالی است !

این وضعیت شاید برای شما خیلی خوب و دلخواه باشد اما برای او افتضاح است. یا دست کم هنگامی که بفهمد مردی دوستش دارد مثل او فکر نمی کند، افتضاح می شود. شما می گویید که نمی خواهید صدمه ای به او بزنید . اما هنگامی که او در کنارتان احساس عشق و امنیت نمی کند به او صدمه زده اید . هنگامی که با خود خواهی تمام تصمیم می گیرید یک سال دیگر هم با او باشید اما می دانید که رابطه تان موقتی است به او صدمه زده اید .

آیا به رابطه با نامزدم ادامه دهم؟

این زن همان چیزهایی را می خواهد که بقیه زنان می خواهند . اینکه مردی را پیدا کنند که او نیز همان اندازه آنان را دوست بدارد و برایشان احترام قائل باشد . اینکه مردش نیز از اینکه با او رابطه دارد خوشحال و راضی باشد و بداند که می خواهد باقی عمرش را با او بگذارند .

باور کنید نامزد شما حتی در خیال خود هم نمی دیده روزی با مردی نامزد شود که به قول معروف او را سر کار بگذارد و به اشتباه و دروغ بگوید تو همان زنی هستی که من همیشه به دنبال آن بودم.

اما ناگهان یک روز بفهمد که ای بابا تمام این مدت که با هم را بطه داشتند ، آقا می دانسته که این زن مناسب او نیست اما هرگز او را احساس خودش با خبر نکرده و اجازه داده است در این خواب خرگوشی بماند . این برای هر زنی کابوس است نه رویا .

به اعتقاد شما به هم زدن رابطه تان کاری احمقانه است . حال می خواهم از شما بپرسم احمقانه برای چه کسی؟ برای شما که می خواهید یک لقمه چرب و نرم را از دست بدهید ؟ این همان چیزی است که آن را احمقانه فرض می کنید.

  • خیال می کنید اگر نامزدتان از احساسات و افکارتان با خبر شود به هم زدن رابطه اش با شما را احمقانه فرض خواهد کرد؟

شرط می بندم که اگر روزی متوجه قصد و هدفتان شود طوری با شما صحبت کند که در کل مودبانه نخواهد بود . واژه “احمقانه” موقعی برای او معنا پیدا خواهد کرد که از تمامی حقیقت باخبر شود. ممکن است به خودش بگوید : ” دو سال است که با این مرد نامزدم در این مدت او طوری با من رفتار کرد که هیچ وقت شک نکردم چنین تصوری راجع به من و آینده رابطه اش داشته باشد. او حتی قصد ازدواج بامن را هم نداشته و فقط برای خوشگذرانی و راحتی خودش می خواهد با من بماند ، بله در واقع ادامه دادن این رابطه کاری احمقانه است.”

اگر این جواب برایتان کمی سخت و ناراحت کننده بود بدانید البته قصد داشتم ناراحتتان کنم . خواستم با شما رک و پوست کننده حرف بزنم.

آیا دوست دارید کسی درست همین کار را با شما بکند؟

دوست دارید با کسی باشید اما طرف چیزی به شما نگوید و دو سال هم با او رابطه داشته باشید و دل شما را خوش کند و نگوید که هرگز قصد ازدواج و ماندن با شما را ندارد؟

مطمئنم که این طور نیست . همین حالا حقیقت را به او بگویید و رابطه خود را با او تمام کنید. متاسفم… بعد از ترک نامزدتان نمی توانید کاری کنید که او از دستتان عصبانی نشود و احساس نکند به او خیانت شده است .

بی گمان خیلی هم عصبانی خواهد شد . آشی است که خودتان پخته اید . خودتان را گول نزنید که ماندن شما به او صدمه میزند . در ضمن ، شما رابطه تان را با این انگیزه شروع نکرده اید که مواظب باشید طرف مقابل صدمه و آسیبی نبیند ، بلکه دستور جلسه ای اولیه شما را ارضای نیازها و خودخواهی های خودتان بوده است .

یادتان باشد روزی خواهد آمد که این زن به دیگران خواهد گفت کار درستی کرده که شما را ترک کرده است . خواهش می کنم قبل از اینکه با زنی دیگر رابطه برقرار کنید به طور حتم نگاهی به نیت ها و انگیزه های خود بیندازید و آن ها را تصفیه کنید ، چرا که خیر نیستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.