“قاطعانه” صحبت کنید، نه “تهاجمی”

0 199

داشتن روحیه ی پرخاشگری نشان‌دهنده‌ی اعتماد به نفس نیست؛ بلکه زورگویی شما را نشان می‌دهد.

هنگامی‌که خودتان را باور نداشته باشید، به راحتی و بدون اینکه قصدتان این باشد، قلدری کرده و دیگران را تهدید می‌کنید!

سعی کنید در اظهار نظرهای خود، بدون اینکه تهاجمی عمل کنید و شخصیت دیگران را زیر سؤال ببرید؛ «قاطعانه سخن گفتن» را تمرین کنید.

بخاطر داشته باشید:

هیچگاه نمی‌توانید بدون اینکه روی خودتان کنترل داشته باشید، اعتماد به نفستان را افزایش دهید.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.