چگونه می توان با کسی که زیادی با دیگران گرم می گیرد کنار آمد؟

رفتار با همسری که با زنان دیگر گرم میگیرد

0 234

دو سال از نامزدی ام می گذرد. نامزدم مدام با زنان دیگر گرم می گیرد. وقتی با هم هستیم به زنان دیگر زل می زند. به خصوص به جاهای خاصی از بدن آنان خیره می شود. او این کارها را درست جلوی چشم من می کند. وقتی به او می گویم از این کارش ناراحت می شوم، می گوید چیز مهمی نیست، فقط می خواسته خودمانی و دوستانه به نظر برسد و نظر خاصی نداشته و دست آخر هم مرا به حسود بودن متهم می کند و می گوید که زیادی بدگمان هستم.

نظر شما چیست؟

  • نظر من مهم نیست. نظر خودتان چیست؟

اگر گمان می کنید که او با شما طوری رفتار می کند که انگار آشغال هستید، درست فکر کرده اید. او شما را بی اهمیت می انگارد. لازم نیست من بر عقیده و نظر شما صحه بگذارم. اما چون پرسیده اید، نکته ی کوچکی را به نظر شما اضافه می کنم. عمل نامزد شما عملی است ناشایست و به دور از احترام.

من چنین رفتاری را “هدر دادن انرژی جنسی” می نامم. ممکن است او در عمل کار خاصی نکند اما در ذهن خود شهوت رانی می کند و چه بسا در این زمینه پیشروی هم بکند…….

در مورد اتهامی که به شما زده بود که زیادی بدگمان اید و حسود نیز هستید، باید بگویم ابن شعار روز برخی از مردان و زنانی است که می خواهند با استفاده از این شعارها بر نامزد/همسر خود تسلط کافی داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند احساسات او را نادیده بگیرند و کاری کنند که طرف باورش شود مشکل از خودش است.

در دام این اشتباه نیفتید و اجازه ندهید زشتی کاری را که می کند کوچک جلوه دهد.

 

هنگامی که انسان زیبایی را می بینید:

یک بخش دیدن زیبایی اوست و بخش دیگر لذت بردن از آن زیبایی و بخش سوم هم شهون رانی در ذهن و خیال.

این سه حالت با هم فرق می کنند.

  • بخش اول دیدن زیبایی و ستایش آن است.
  • بخش دوم به نوعی زیر پا گذاشتن موقتی تعهد جنسی نسبت به همسرتان است.

هنگامی که نامزد/همسرتان کار دوم را می کند برای چند ثانیه هم که شده در کنارتان حضور ندارد. اگر شما متوجه غیبت ذهنی او شده اید، درست احساس کرده اید. او در واقع در آن لحظات که غرق زیبایی و لذت بردن از آن بوده در کنار شما و در رابطه با شما حضور نداشته است.

اجازه بدهید برای یک لحظه هم که شده طرف نامزدتان را بگیریم چرا که متآُسفانه اجتماع ما به مردان چنین آموزش می دهد و این رفتار های غیر محترمانه ای را که با زنان می شود، تشویق می کند. رفتارهایی نظیر چشمک زدن که به نوعی جزو مهارت ها و زرنگی های مرد به شمار می آید. اما هنگامی که چنین رفتارهایی باعث متلاشی شدن روابط می شوند، اجتماع از پرداختن به آن روی گردان می شود.

از طرف دیگر ممکن است نامزدتان مرد خوبی باشد، اما به خوبی تربیت نشده باشد و متوجه نباشد که این رفتارش چگونه باعث ناراحتی شما می شود. یا ممکن است نامزدتان هرگز مرد خوبی نباشد و حتی برایش اهمیت نداشته باشد که شما ناراحت می شوید.

سعی کنید بدون این که او را سرزنش کنید، نظر و طرح های خود را در این زمینه با او در میان بگذارید تا بفهمد رفتار و اعمالش شما را رنجانده است.

به او بگویید خودتان را بیشتر از این حرف ها دوست دارید که بخواهید به چنین رابطه ای پایبند بمانید.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.