عدالت در روابط زناشویی

0 198

روابط زناشویی سومین نیاز ضروری بشر بعد از غذا و امنیت است که عدم تامین عادلانه آن در بین دو جنس زن و مرد و یا طبقات مختلف اجتماعی، تبعات منفی از جمله افسردگی، کاهش کیفیت زندگی، خشم و خشونت جنسی به دنبال دارد.

برای برقراری عدالت در روابط زناشویی برای همه شهروندان بالغ، اقدامات ذیل ضروری است:

  1. این واقعیت را قبول کنیم که روابط زناشویی نیاز حیاتی هر دو جنس زن و مرد است.
  2. بدون تبعیض جنسیتی بحث و گفتگوی کارشناسی در این زمینه ضرورت دارد.
  3. در ارتباطات اجتماعی به کسی آزار جنسی نرسانیم.
  4. وقتی مادر فوت می کند یاطلاق می گیرد همه بچه ها و اقوام برای ازدواج مجدد پدر بسیج می شوند.
    اگر پدرفوت کرد یا مادر طلاق گرفت برای ازدواج مجدد مادر هم بسیج شویم.
  5. خانمی که نیازهای جنسی و احساسات خود را اعلام کرد، برچسب بی بند و باری نزنیم.
  6. متخصصان و نخبگان پزشکی این تابو را در جامعه بشکنند. اندام های جنسی نیز همانند سایر اندام های معمولی بدن هستند.

همه مردم بویژه جوانان برای اطلاع رسانی و آگاه سازی همکاری کنند.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.