سرد کننده های روابط زناشویی

0 351

چرا زوجین از روابط زناشویی سرد می شوند

سرد کننده شماره 1

 1. زن هایی که به گونه ای رفتار می کنند که گویی از معاشقه و رابطه جنسی خوششان نمی آید
 2. زن هایی که درباره روابط جنسی با کلمات و عبارات تحقیر آمیز صحبت می کنند
 3. به هنگام صحبت درباره معاشقه و روابط جنسی معذب شده و احساس ناراحتی می کنند
 4. به کرات از رابطه جنسی و معاشقه امتناع می کنند
 5. از معاشقه هیچ گونه لذتی نمی برند و فقط از سر وظیفه آن را عمل می کنند

مرد ها احساسات، عواطف و آسیب پذیری خود را به زن هایی که نیازهایشان را بد، کثیف یا غلط جلوه می دهند، فاش نمی سازند.

چرا زن ها چنین می کنند؟

 1. باورهای نادرست
 2. ممکن است از معاشقه و روابط جنسی خوششان بیاید ولی روش های شوهرشان را زیاد نمی پسندند
 3. ممکن است شما ناخودآگاه غرایز و نیازهای جنسی خود را سرکوب کرده باشند

سرد کننده شماره 2

 1. زن هایی که هیچ وقت شروع کننده نیستند

چرا زن ها منفعل هستند؟

به اغلب زنان آموزش داده شده که نشان ندهید از عمل جنسی زیاد خوشتان می آید. به همین دلیل در روابط زناشویی به مشکل بر می خورند.

سرد کننده شماره 3

زن هایی که نسبت به بدن مردها شناخت کافی ندارند.

مردها برای آلت و نرینگی جنسی خود هویت قائلند. آنها هرگونه رفتار شما با آن را  به منزله رفتار با خودشان تعبیر می کنند.

چرا زن ها چنین می کنند؟

 1. ترس از آلت جنسی مرد
 2. تحریک زود هنگام و به درازا نکشیدن معاشقه
 3. خجالت زنها از پرسیدن از همسرشان

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.