جنگ قدرت در روابط زوجی

0 ۵۰۹

بسیاری از زوج ها، به محض این که قرار است در مورد علت مراجعه به مشاوره صحبت کنند، شروع می کنند به متهم ساختن همدیگر و خود را بی تقصیر می دانند. آنها می آیند که همسرشان را درست کنند تا شاید رابطه اصلاح شود. آنچه بیش از هرچیز در این مکالمات خود را نشان می دهد، زورآزمایی روانی – عاطفی است که هیچ برنده ای ندارد.بسیاری از روانشناسان خانواده بر این باور هستند که علت جدال بی پایان یا جدایی زوج ها، جنگ قدرت در روابط زوجی است و تا زمانی که زوجین از این کشمکش بی سر انجام و بی نتیجه دست برندارند روی صمیمیت و آرامش را نخواهند دید.

جنگ قدرت چگونه شکل می گیرد

اگر به رابطه های سنتی شبیه رابطه های نسل گذشته نگاه کنیم، درمی یابیم که در اغلب آنها سلسله مراتبی از قدرت مشاهده می شود که در آن یک نفر در راس هرم قدرت قرار دارد و دیگری یا دیگران فاقد قدرت بوده و لازم است که در قبال به دست آوردن حمایت و واگذاری مسئولیت هایی مانند پرداخت های های مالی و یا تصمیم گیری در برخی زمینه ها، از برخی از خواسته های خود چشم بپوشند. در چنین رابطه ای فرد تحت الحمایه با بخشی از نیازها و خواسته های خود به نوعی قطع رابطه می کند که خود باعث می شود که نتواند با همسر و شریک زندگیش وصل عاطفی داشته باشد.

نسترن ادیب راد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.