شش مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک

0 142

مهارت های مدیریت تعارضات

تمرین خود-آرام بخشی:

هنگامی که تعارض شدیدی در حال وقوع است، یک مهلتی بدهید. بروید قدم بزنید، دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هرکاری می خواهید بکنید تا چند نفس عمیق بگیرید، آرام شوید و با چارچوب ذهنی بهتر بازگردید.

شروع آرامِ گفتگو:

دقت کنید که، مکالمات معمولاً به نقطه ای منتهی می شوند که از آن شروع شده اند، در نتیجه با لحنی آرام بحث را آغاز کنید. انتقاد و سرزنش نکنید.

از جملات “من” استفاده کنید. واقعه را توصیف کنید و مؤدبانه صحبت کنید.

تعمیرِ رابطه و تشنج زدایی از تعارض:

از عباراتی نظیر “بذار دوباره تلاش کنم” و “متأسفم” برای کمک به تشنج زدایی از تعارض و تعمیر رابطه استفاده کنید.

گوش دادن به احساسات و آرزوهای اساسیِ شریک زندگی تان:

شما بایستی از دو جهت روی این مقوله کار کنید. از یک طرف به گفتگوهایتان وضوح بیشتری بدهید و احساسات و خواسته هایتان را شفاف و دقيق بیان کنید. از طرف دیگر، شنوندۀ بهتری باشید و سعی کنید خواسته های اساسی شریک عاطفی تان را کشف کنید.

نسبت به شریک عاطفی تان نفوذپذیر باشید:

نظرات و ایده های شریک عاطفی تان را مهم تلقی کنید و به آنها احترام بگذارید.

مذاکره و مصالحه:

مصالحه یک هنر است.

در مصالحه هر دو طرف بایستی احساسِ احترام، درک و حمایت بکنند. هر طرف چیزی به دست می آورد و چیزی از دست می دهد، در نتیجه هر دو برنده اند.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.