محبت کردن به همسر

0 359

لطفاً برای سه ماه با شوهر خود رفتارهای زیر را انجام دهید تا شاهد معجزه ای در زندگیتان باشید.

1- شوهرخود را هرآنگونه که هست، بپذیرید.

2- از او به هیچ عنوان ایراد نگیرید (حتی زمانی که کارش ایراد دارد)

3- با جملات وکلماتی محبت آمیز او را تشویق کنید.

4- همواره او را تأیید کنید به گونه ای که او تصور کنند بهترین همسردنیا است!!

5- قبل از آمدن از سر کار آماده استقبال از او باشید وبا روی باز وخندان به اسقبالش بروید وبا جملات عاطفی ورود اورا به خانه خوش آمد بگویید.

6- موقع سر کار رفتن با کلماتی مثبت و عاطفی اورا بدرقه کنید. (در صورت امکان با آغوشی گرم اورا بدرقه نمایید)

7- پیش دیگران از او تعریف کنید وشایستگی های اورا به رخ دیگران بکشید.

8- در کارهای اداری و یا بازار او را تشویق کنید، و در مشکلات او را روحیه بدهید.

9- از همه مهمتر همیشه تصمیم گیری نهایی را به او واگذار کنید، و اگر نظری دارید به صورت پیشنهاد مطرح نمایید ولی بگذارید او تصمیم بگیرد، و اگر غیر از نظر شما تصمیم گرفت، تسلیم نظر او باشید.
10- در زمان مشکلات مالی همراه و پشتیبان او باشید و مشکل را بزرگ جلوه ندهید و به روی او نیاورید و به او اطمینان دهید توانایی حل این مسئله را باهم خواهید داشت و نگذارید همسرتان احساس تنهایی کند.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.