چگونه می توانم کاری کنم همسرم احساسات خود را به من ابراز کند؟

او درک نمی کند چرا این کار این قدر برای شما اهمیت دارد

0 434

این طور که متوجه شدم شما عاشق حرف زدن هستید. تشنه شنیدن ابراز احساسات کلامی شوهرتان هستید تا با شنیدن آن ها قلبتان را سیراب کنید . همسر شما هم مثل بسیاری از ماست که در دوران کودکی خود هرگز نشنیده ایم کسی به ما بگوید دوستمان دارد، حتی پدر و مادرمان نیز به ندرت به ما می گفتند دوستمان دارند .

به خاطر داشته باشید چنان نیست که همسرتان در عمل احساسات خود را به شما نشان ندهند . بلکه رفتار او به این دلیل است که او درک نمی کند چرا این کار این قدر برای شما اهمیت دارد و نمی داند باید چه کند تا این نیازتان را برآورده کند.

ارتباط کلامی مهمترین راه ابراز احساسات

ارتباط کلامی یکی از مهم ترین راه های ایجاد صمیمیت بین شما و نامزد/همسرتان به شمار می آید . کلمات همانند پل هایی هستند که به شما امکان میدهند به دنیای خصوصی و شخصی نامزد/همسرتان سفر کنید.

کلمات شما را به هم متصل می کند و می توانید درون کسی را که دوستش دارید بشناسید و همچنین او نیز می تواند از درون شما را بشناسد . کلمات سند و مدرکی هستند برای اینکه به آنچه پیش تر در قلبتان احساس واقعی تری به شما دست می دهد .

برخی افراد بر سر این موضوع بحث و مشاجره دارند که بر طبق قاعده کلمات نمی توانند در بر دارنده اوج عاطفه و احساس باشند . بنابراین استدلال ، ارتباط کلامی صمیمیت را محدود می کنند و پرگویی کردن و صحبت کردن راجع به عشق از صمیمیت و عمق معنای آن می کاهد.

احساسات شما درست مثل آب همیشه در قلب شما هست و کلمات هستند که آن را تحریک می کنند.

من به شدت با این باور مخالفم . بدون کلمات احساسات ملموس و قابل انتقال نیستند . بدون کلمات احساسات واقعی به نظر نخواهند آمد . کلمات عشق میان شما را افزایش می دهند ، درست به مانند باد که بر سطح اقیانوس احساسات امواجی تولید می کند. آب همیشه در دریا هست . اما باد است که آن را حرکت می دهد.

 

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.