چرا زوجین دچار سوء تفاهم می شوند؟

0 174

یکی از اشتباهات زوجین این است که زن یا شوهر درخواست های خود را بطور کلی و مبهم مطرح مینماید. و باعث ایجاد سوء تفاهم میشود.

سوء تفاهم زوجین

مثال 1: درخواست مبهم زن
زن به مرد میگوید: به من محبت بیشتری کن.
مرد هم پاسخ خواهد داد: چقدر دیگه بهت محبت کنم، تمام زندگیم که ریختم به پای شما……

مثال 2: درخواست مبهم مرد
مرد به زن می گوید: من در خانه به آرامش بیشتری نیاز دارم. زن هم فوراً پاسخ می دهد: صبح تا شب که بیرون هستی، وقتی هم که می آیی میخواهی ما ساکت باشیم و هیچی نگیم.

روشن سازی درخواست

زن بجای آنکه به مرد بگوید: بیشتر به من توجه کن، بیشتر دوستم داشته باش و بیشتر به من محبت کن.
دقیقاً منظور خود را روشن سازی میکند.

مثلاً زن با تکنیک روشن سازی میگوید:

  • موقع خواب و موقع آمدن به خانه من را در آغوش بگیر.
  • روزی یک یا دو بار به من بگو دوستت دارم.
  • پس از شام به مدت تقریبی نیم ساعت با من صحبت بکن. .
  • وقتی در جمع دیگران و در مهمانی هستیم، سه تا چهار بار بیا کنارم بنشین و با من سه تا پنج دقیقه آرام حرف بزن تا همه بدانند که به من توجه میکنی.

در تکنیک روشن سازی زن دقیقاً مشخص می کند که منظورش از بیشتر به من محبت کن چیست و سوء تفاهم ایجاد نمی شود و شانس بیشتری برای بهره مند شدن از وجود هم خواهند داشت.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.