Browsing Category

خانواده

راه حل مشکلات زندگی

مشکلات زمانی مهم هستند که هیچ راه حل واضح و روشنی برای حل آن به ذهنتان نمی رسد. تلاش هایتان در گذشته نیز مثمر ثمر نبوده است. در این گونه مواقع دچار اضطراب زیادی می شوید و نیازمند استراتژی های جدید و متفاوت هستید.
ادامه مطلب ...

ارتباط بهتر با خانواده شوهر

هیچکس تا به حال این ادعا را نداشته که هماهنگ شدن زن با خانواده شوهر کار راحتی است. اما ایجاد هماهنگی خانوادگی امکان پذیر بوده و این بسیار ارزشمند است. در این مقاله ایده هایی برای ارتباط بهتر با خانواده شوهر را ذکر کرده ایم.
ادامه مطلب ...

مردی که شما را دوست ندارد چه رفتارهایی دارد؟

گاهی اوقات به درستی نمی توانید تشخیص دهید مردی که در زندگیتان هست شما را واقعا دوست دارد یا تنها در حال تظاهر کردن است. با چند نشانه به راحتی می توانید بفهیمد که عشقی که به شما نشان داده می شود، واقعی است یا خیر.
ادامه مطلب ...