Browsing Category

خانواده

مردی که شما را دوست ندارد چه رفتارهایی دارد؟

گاهی اوقات به درستی نمی توانید تشخیص دهید مردی که در زندگیتان هست شما را واقعا دوست دارد یا تنها در حال تظاهر کردن است. با چند نشانه به راحتی می توانید بفهیمد که عشقی که به شما نشان داده می شود، واقعی است یا خیر.
ادامه مطلب ...

با مرد خسیس چگونه رفتار کنیم؟

اگر همسر شما خسیس است (یا فکر می کنید که او یک مرد خسیس است)، این امر به راحتی می تواند منجر به مشکلات متعدد شود. حتی اگر او واقعا خسیس ترین فرد در جهان نباشد، تنها داشتن این نظر نسبت به او واقعا خطرناک است.
ادامه مطلب ...

میل جنسی زنان و مراحل احیای این میل

 بسیاری از زنان با کم شدن میل جنسی شان احساس شکسته شدن می کنند، اما به هیچ وجه سعی نمی کنند که راهی پیدا می کنند تا این مشکل را از بین ببرند. در این مقاله مراحل احیای میل جنسی زنان را بیان کرده ایم.
ادامه مطلب ...