خیانت چیست؟

1 3,996

 

 

در رابطه زناشویی ودوست داشتن حس تعلق ومهم بودن برای فرد مقابل اهمیت بالایی داردوزمانی که خیانت اتفاق می افتد فرد دچار آزردگی وخشم وعصبانیت می شود و دیگران معنی حسادت به آن می دهند،خیانت به صورت کلی عبارت است از نقص اعتماد وشکستن توافق زن وشوهری درباره انحصار روابط جنسی واحساسی-عاطفی  متقابل .

 

 

 

انواع خیانت

1.خیانت جنسی

2.خیانت احساسی- عاطفی

3.خیانت جنسی واحساسی-عاطفی

 

 

 

 

 

 

“10دلیل خیانت مردان”

1.از بین رفتن عشق وعلاقه

2.عدم جذابیت همسر

3.سهل انگاری زنان

4.اخلاق ورفتار غیر قابل تحمل همسر

5.بالهوسی وهوس رانی

6.عقده های جنسی

7.بی خطر شمردن خیانت

8.زیاده خواهی وتنوع طلبی

9.خیانت همسر

10.عدم رغبت همسر به ادامه رابطه به شوهر

 

 

 

 

 

 

 

“10دلیل خیانت زنان”

1.انتقام جویی

2.بی تفاوتی همسر

3.احساس ناامنی وخلا عاطفی

4.بازگشت به روابط قبلی

5.رابطه طولانی ویکنواخت

6.تلافی خیانت شوهر

7.روابط زناشویی سرد ویکنواخت

8.نبود نقاط مشترک

9.بیماری

10.جلب توجه وماجراجویی

 

 

 

 

 

 

 

اسطوره های خیانت( دیدگاه های غلط در مورد خیانت)

1.همه رابطه نامشروع دارند وهمه همسران به یکدیگر خیانت می کنند.

2.رابطه فرا زناشویی برای ازدواج خوب است.

3.خیانت زمانی اتفاق می افتد که زن وشوهر یکدیگر را دیگر دوست ندارند یا علاقه از بین رفته است.

4.در خیانت آن معشوقه و فرد سوم سکسی تر است.

5.در رابطه فرا زناشویی تقصیر فرد سوم است.

6.بهتر است رابطه فرا زناشویی را ندید بگیریم

7.بعد از رابطه فرا زناشویی طلاق حتمی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوهای خیانت

1.خیانت اتفاقی: کسی که نیت خیانت ندارد وموقعیت برایش ایجاد می کند( مهم: اتفاق فقط یکبار اسمش اتفاق است).

2.معشوق بازها وفاسق ها:  کسانی که علاقه ای به تعهد به زندگی زناشویی نداشته  وروابط متعدد را تجربه می کنند.

3.رابطه رمانتیک : دراین نوع خیانت عشق به وجود می آید.

 

 

 

وضعیت زوجین قبل از وقوع خیانت

1.فاصله گیریی وسیر صعودی منزوی شدن

2.عدم بی پرده گویی احساسات نسبت به رابطه وطرف مقابل

3.عدم مسولیت وتعهد در رابطه

4.عدم اعتماد متقابل

 

 

 

 

 

پیامد های کشف خیانت همسر

1.آسیب به عزت نفس: فردی که همسر وی مرتکب خیانت شده است اغلب احساس خواهد کرد که عزت نفسش زیر سؤال رفته است

2.افسردگی واضطراب :در پی مورد خیانت واقع شدن از سوی همسر فرد ممکن است دچار مشکلات عاطفی خاصی شود و اگر هم دچار مشکلات زمینه ای مربوط به افسردگی یا اضطراب باشد، احساس بی ارزشی یا ناتوانی خواهد کرد و جذابیت ها، توانایی ها و نقاط قوت خود را زیر سؤال خواهدبرد

3.بدبینی :یکی دیگر از اتفاقات شایعی که پس از مورد خیانت واقع شدن دیده می شود بدبینی نسبت به جنس مخالف است. در پی خشم و نفرتی که فرد خیانت دیده احساس می کند، بیزاری از هرگونه ارتباط با دیگران

4.ناامیدی وحذف ارزشهای شخصی :یکی دیگر از اتفاقات شایعی که پس از مورد خیانت واقع شدن دیده می شود بدبینی نسبت به جنس مخالف است. در پی خشم و نفرتی که فرد خیانت دیده احساس می کند، بیزاری از هرگونه ارتباط با دیگران و نیز بدبینی پیش میآید

 

 

 

 

مراحل درمان خیانت (بعد از وقوع خیانت)

1.بازسازی اعتماد از دست رفته

2.یافتن دلایل خیانت( خیانت خودش یک پیغام است نسبت به رابطه مشکل دار وخراب زن وشوهر که باید درست شود)

3.تفاهم وبخشش

 

روشهاورفتار های ایجاد اعتماد بعد از پیمان شکنی:

 1. بعد از کار روزانه ، خود را به خانه برساند و ساعات بعد کار را با همسرش بگذراند.

2.اگر وسوسه شود که آن فرد را که به وسیله او به همسرش خیانت کرده ببیند، به همسرش اطلاع دهد.

3.اطمینان دادن مکرر بر عدم خیانت

4.احساسات وافکار منفی خود را به همسرش بگوید.

5.با همسرش هر روز تماس حاصل کند.

6.از همسرش بپرسد که از اوچه می خواهد وچه توقعی از وی دارد.

7.اوقاتی را به تنهایی وخلوت با یکدیگر بگذرانند.

8.اوقاتی را برای بازسازی روابط جنسی، روحی واحساسی خراب شده بگذارند.

9.به احساسات یکدیگر گوش فرا دهند.

10.وقتی همسرش حرف میزند گوش دهد وتمرکز کند.

11.خارج از رختخواب نیز محبت رانشان دهید.

12.به سوی کارهای قبلی باز نگردید.

13.قبول کردن اینکه وسوسه خیانت امکان دارد پیش بیاید.

14.متعهد شود که خیانت تکرار نمی شود.

15.با هرچه که به معشوقه ات مربوط است چون محل کار ، محل غذا خوردن، محل رفت وآمد عوض کن.

16.اسرار ویا حساب خصوصی نداشته باشید.

 1. هرسال بعد از خیانت برای رابطه درست شده خودتان جشن بگیرید.

 

1 Comment
 1. رضا says

  احساس فریب خوردگی در رابطه

  ھر گاه در رابطه با دیگری احساس فریب خوردگی می کنیم بدان معناست که یا از ھمان آغاز و
  اساس رابطه ھیچ عھد معنوی را در دل خود با دیگری نداشته ایم و فقط ریا کرده ایم و یا در بین راه
  عھد را زیر پا نھاده و خیانت کرده ایم . آدمی بخودش ولی در دیگری خیانت می کند . دیگران عرصه
  جفا یا وفای ما به عھد خودمان با خود ھستند . آدمی بدون دیگران قادر به بستن عھدی با خودش
  نیست . عھد و قول و قرارھای معنوی ھر فردی با خودش بدون حضور و تعھد به دیگری ، یک خیال
  محض است که به آسانی فراموش و توجیه می شود. عھد ما به دیگری کارگاه خلقت روحانی ماست
  . وقتی عھد خود را به ناحقّ با دیگری می شکنیم در واقع خود را در دیگری می شکنیم و بدینگونه به
  دام فریب خویشتن می افتیم . خیانت به عھد ، شکستن گوھر جاودانگی ماست . رابطه ای که فقط
  بر اساس نیازھای مادی و غریزی باشد بسرعت به بن بست می رسد یا بواسطه ارضای آن نیاز و یا
  ناکامی در آن نیاز . در ھر دو حالت بناگاه احساس پوچی و فریب می کنیم و عجب که طرف مقابل را
  فریبکار می دانیم و نه خود را.
  ھرگاه که عھدی معنوی و عاطفی را در دیگری می شکنیم خود را در او شکسته و شکستۀ ما در او تا
  قیامت باقی می ماند و این عذابی عظیم و مادام العمر است و ما دیگر قادر نیستیم ھیچ عھد و پیمانی
  را با خود و در رابطه با فرد دیگری استوار کنیم . این بدان معناست که ما تا ابد در خود شکسته شده و
  در نزد خود ھیچ و پوچ شده ایم مگر آنکه آن عھد را احیاء کرده و یا از فرد مقابل طلب حلالی و بخشش
  نمائیم . تا او ما را ببخشد ما ھم نمی توانیم خود را ببخشیم و این عذابی اجتناب ناپذیر است . فریب
  دادن دیگران امری محال است .

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.