خانواده ام را دوست ندارم ، چه باید کنم؟

بسیاری از افراد با افتخار می گویند که چقدر خانواده شان از همه چیز برایشان مهم تر است و اصلا هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد. با این حال، شرایط ناگوار نیز وجود دارد و برخی افراد با بستگان خود رابطه خوب و حسنه ندارند. آنها در خانواده های سمی…
ادامه مطلب ...

عزت نفس در رابطه چه تاثیری دارد؟

عزت نفس در رابطه یکی از مهمترین مهارت های زندگی است که نه تنها بر نحوه تفکر درباره خودمان تأثیر می گذارد، بلکه بر توانایی عشق ورزیدن و چگونگی رفتار با دیگران، مخصوصا در روابط صمیمی موثر است.
ادامه مطلب ...

کودکان طلاق

شکی نیست که طلاق می تواند تأثیر زیادی بر کودکان بگذارد. به همین دلیل کودکان طلاق یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. طلاق نشان دهنده یک تغییر اساسی و غالبا آسیب زا در دنیای کودک است.
ادامه مطلب ...