انواع ترس در گروه های سنی

0 120

برخی از ترس های بهنجار مرتبط با سن در جدول زیر آورده شده اند.

انواع ترس

تولد تا ۶ ماهگی: ترس از صداهای بلند و از دست دادن حمایت والدین

۷ تا ۱۲ ماهگی: ترس از غریبه

۱ سالگی: ترس از جدایی از والدین و ترس از توالت

۲ تا ۴ سالگی: ترس از حیوانات، اتاق تاریک، صدای بلند

۵ سالگی: ترس از اشخاص بد، ترس از صدمه

۶ سالگی: ترس از روح، جادوگر، غول

۷ و ۸ سالگی: ترس از روح، جادوگر، غول و ترس از صدمه

۱۲- ۹ سالگی: ترس از امتحانات مدرسه، ظاهر فیزیکی، جراحات بدنی

این ترس های بهنجار دوران کودکی، مرتبط با سن هستند که معمولا گذرا هستند و دوره ای کوتاه دارند. با این حال ممکن است شدت آنها از کودکی به کودکی دیگر تفاوت داشته باشد.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.