Browsing Category

رشد کودک

رشد و تکامل کودک از لقاح تا پایان بلوغ ادامه دارد و هر کودکی با توجه به مسائل ژنتیکی و وراثتی و محیطی برای خود رشد و تکامل ویژه و منحصر به فردی دارد ولی در تمام دنیا الگوی رشدی مشخص و شبیه میباشد. تکامل و رشد دو پدیده تواًم هستند و مجموعه ای از تغییرهای بدن را از نظر کمی و کیفی در بر میگیرند.
رشد به افزایش اندازه دور سر ،قد و وزن گفته می شود  ولی تکامل یا نمو به تغییراتی که در عملکرد کودک در طی زمان روی می دهد ،گفته می شود .
رشد و تکامل انسان تحت تاثیرعوامل محیطی ،ارثی ،روان شناختی و.. قرار گرفته است .

عوامل ارثی موثر بر رشد کودک و تکامل آن:

صفات ژنتیکی که بر رشد قدی، وزن، هوش، رنگ پوست، رنگ چشم، تصفات شخصیتی اثر می گذارند هستند و عوامل محیطی موثر بر رشد کودک شامل:

  • برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب در خانواده
  • تغذیه خوب
  • تعداد فرزندان
  • رعایت فاصله درست سنی بین فرزندان
  • سلامت و سواد مادر و پدر

عوامل روانشناختی موثر بر رشد کودک شامل

رابطه مناسب بین کودک و والدین، برخورداری از عشق و صمیمیت در خانواده می باشد و سازنده هوش و عاطفه کودک است. در این بخش تلاش می کنیم با ارائه مطالب علمی و تجربی در حوزه رشد و روانشناسی کودک به کیفیت رشد نو نهال شما کمک کنیم.

تماس با ما
close slider

تلفن : 28424894-021

آدرس : سهروردی، آپادانا