Browsing Category

تفاوت زن و مرد

وجود تفاوت ها بین زنا و مرد از مهترین عوامل بقاء و نیز از عجایب هستی است. بیولوژیست ها و روانشناسان، پس از بررسی و تحقیق های متعدد، به این نتیجه دست رسیده اند که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی، با هم تفاوت داشته و تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت از یکدیگر، عمل می کنند.

این تفاوت ها عموما در بین جوانان و بخصوص در زمان ازدواج با بی تفاوتی رها می شوند و جوانان بدون دانستن تفاوت های زنان و مردان وارد دریای ازدواج می شوند.

تفاوت زن و مرد و تاثیر آن در ازدواج

شما با همسر آینده تان هر قدر نقاط مشترک داشته باشید و هر قدر در محیط مشابهی رشد کرده باشید باز هم یک تفاوت خیلی بزرگ دارید که بین شما شکاف ایجاد می کند؛ جنسیت!

زن بودن یا مرد بودن شما آنقدر ویژگی مهمی است که می تواند شما و همسرتان را به دو دنیای مختلف پرتاب کند. به خصوص که این ویژگی همزمان با بزرگ شدن شما بعد اجتماعی پیدا می کند و بر اساس چهارچوب های جامعه، خلقیات متفاوتی را در شما به وجود می آورد.

تماس با ما
close slider

تلفن : 28424894-021

آدرس : سهروردی، آپادانا