کارگاه رایگان آشنایی با مسائل پیش از ازدواج

 • ضرورت آموزش قبل از ازدواج
 • شرایط آمادگی فردی برای ازدواج
 • عوامل موثر در تفاهم و توافق در ازدواج
 • تفاوت های شخصیتی زن و مرد و نقش آن در ازدواج
 • نشانه های انتخاب شریک ایدآل و ازدواج موفق

کارگاه رایگان آشنایی با مسائل پیش از ازدواج

 • ضرورت آموزش قبل از ازدواج
 • شرایط آمادگی فردی برای ازدواج
 • عوامل موثر در تفاهم و توافق در ازدواج
 • تفاوت های شخصیتی زن و مرد و نقش آن در ازدواج
 • نشانه های انتخاب شریک ایدآل و ازدواج موفق
 • Nikhamrah.com
 • @nikhamrah
 • nik.hamrah

مدرس : مریم عبد اللهی مشاور و متخصص پیش از ازدواج
زمان : پنجشنبه 96/9/2 ساعت 14 الی 16

مریم عبداللهی مشاور و متخصص پیش از ازدواج
مریم عبداللهی مشاور و متخصص پیش از ازدواج

مدرس : مریم عبد اللهی مشاور و متخصص پیش از ازدواج
زمان : پنجشنبه 96/9/2 ساعت 14 الی 16

 • Nikhamrah.com
 • @nikhamrah
 • nik.hamrah
تماس با ما
close slider

تلفن : 28424894-021

آدرس : سهروردی، آپادانا